Cerrar

FEVECTA. Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado

Entidad - Asesoramiento a cooperativas

Valencia (Valencia) España

es | val

FEVECTA és l'organització representativa del cooperativisme de treball associat a la Comunitat Valenciana. És una organització empresarial independent i plural que aglutina les cooperatives de treball associat valencianes voluntàriament associades. El principal objectiu de la Federació és la defensa dels interessos de les cooperatives associades en l'àmbit polític, econòmic i institucional, a més del foment i promoció de noves cooperatives. Des del seu naixement el 1988, FEVECTA ha experimentat una evolució important. Amb un nombre inicial de 87 cooperatives constituents, en l'actualitat reuneix més de 600 pertanyents a tots els sectors d'activitat.

INDEPENDENT I PLURAL Som una organització independent i plural formada per cooperatives de treballadors i treballadores que voluntàriament han decidit associar-se i que desenvolupen la seva activitat en les diferents comarques d'Alacant, Castelló i València.

QUE AGRUPA COOPERATIVES MOLT DIVERSES És difícil trobar un àmbit d'activitat en què no hi hagi cooperatives de treball associat.

Què fem:

Assessorament jurídic-econòmic

 • Assessorament econòmic, jurídic, laboral, fiscal i financer puntual sobre tots els aspectes específics de la legislació cooperativa per a les empreses i els seus assessors.
 • Lletrat assessor.
 • Assessorament en la constitució de consorcis o estructures empresarials de segon grau.

Serveis cooperatius

 • Informació de subvencions.
 • Realització de tràmits registrals.
 • Adaptació i modificació d'estatuts socials a les necessitats i legislació cooperativa.
 • Assessorament / disseny del Reglament de Règim Intern a la mida de cada cooperativa.

Formació

 • Disseny i Programació d'accions formatives orientades a la potenciació de les habilitats, capacitats i competències dels socis i treballadors de les cooperatives, a nivell directiu, societari, empresarial i sectorial.
 • Elaboració de materials formatius en aspectes relacionats amb la gestió empresarial cooperativa.
 • Formació específica per a assessors en matèria cooperativa.
 • Cursos a distància en idiomes, TIC i prevenció de riscos laborals.
 • Organització de jornades, seminaris i conferències sobre temes d'actualitat per a les cooperatives.
 • Assessorament en la gestió de crèdits de formació contínua de les cooperatives i organització de cursos.
 • Lloguer d'aules per al desenvolupament d'activitats formatives.

Informació

 • Butlletí digital de notícies amb informació d'actualitat, ajudes i subvencions, resolució de dubtes freqüents, cursos i jornades.
 • Servei d'alerta per correu electrònic amb l'última l'hora sobre legislació, ajudes, cursos, reunions sectorials, etc.
 • Circulars informatives.

Desenvolupament empresarial

 • Foment de la cooperació empresarial i desenvolupament d'activitats sectorials.
 • Desenvolupament de projectes finançats per IMPIVA, FSE o la Generalitat per afavorir aspectes diversos de l'activitat empresarial (internacionalització, gestió, RSE, competitivitat ...).
 • Impuls i coordinació de consells territorials i sectorials.
 • Convenis i acords comercials amb institucions i empreses amb l'objectiu de millorar la nostra prestació de serveis.
 • Suport a la creació de cooperatives
 • Atenció a grups d'emprenedors.
 • Xerrades informatives sobre què és una cooperativa.
 • Assessorament sobre el funcionament empresarial i social.
 • Constitució legal de noves cooperatives.
 • Informació d'ajudes i subvencions.
 • Edició i publicació de materials de divulgació.

Altres serveis

A més dels serveis que les cooperatives reben de manera gratuïta per estar associades a la Federació, FEVECTA pot oferir serveis addicionals:

 • Tramitació de subvencions.
 • Servei de constitució.
 • Modificacions estatutàries.

A la Comunitat Valenciana, més de 600 cooperatives integren FEVECTA, com a part d'un moviment cooperatiu actiu en tot el món que engloba 800 milions de persones i proveeix 100 milions de llocs de treball. IMPLANTADES A TOTS ELS SECTORS Les cooperatives membres de FEVECTA fabriquen des de productes destinats al gran consum de masses fins a components d'alta tecnologia, construeixen edificis i atenen reparacions, es dediquen a l'ensenyament, als serveis de proximitat, a l'animació sociocultural, al comerç , a l'hostaleria, al turisme, al desenvolupament rural, a les arts gràfiques, al disseny, a l'assessorament i consultoria, a la gestió de la documentació ia la introducció de noves tecnologies de la informació. Més informació aquí

federación, empresas, cooperativas, trabajo, asociado

Oferta:

FEVECTA pone a disposición de las cooperativas y de aquellas instituciones que se dedican a su promoción un equipo técnico especializado que ofrece servicios de:

· Asesoramiento cooperativo.
· Tramitación de subvenciones.
· Servicio de adaptación de estatutos.
· Información empresarial y sectorial.
· Asistencia técnica mediante visitas personales.
· Formación especializada a través de una amplia oferta de cursos de formación continua adaptados a las necesidades específicas de las cooperativas.
· Elaboración de Estudios y publicaciones dirigidas a la formación, difusión y promoción del cooperativismo.

Más información aquí

Encuentranos en:

C/ Arzobispo Mayoral, 11 bajo
46002
Valencia (Valencia) España

http://www.fevecta.coop/

Estadísticas

Visitas hoy

11

Visitas mes

359

Visitas totales

38.575

Visitas a contenidos

42.702

 

Comentarios

0

Seguidores

1

Shares

774

 

Aquí desde

01-06-2011

Últimas publicaciones

¿Cómo actúa la empresa cooperativa y la empresa de capital en tiempos de crisis?

Actualidad · Artículo

¿Cómo actúa la empresa cooperativa y la empresa de capital en tiempos de crisis? 

Coco Coop

A lo largo de diferentes artículos hemos ido abordando las diferencias existentes entre la fórmula empresarial cooperativa y otros tipos de fórmulas...

 

Las 12,5 preguntas tópicas que te harán si eres una persona socia cooperativista

Actualidad · Artículo

Las 12,5 preguntas tópicas que te harán si eres una persona socia cooperativista 

Ni dos ni cinco ni siete, sino 12,5 preguntas… ¿quién da más?

Cuando se le pregunta a alguien qué sabe del cooperativismo o se formulan preguntas acerca de un aspecto concreto, a menudo afloran tópicos,...

 

Autónomo versus Cooperativa, ¿qué me conviene más?

Actualidad · Artículo

Autónomo versus Cooperativa, ¿qué me conviene más? 

Descubre las ventajas de la cooperativa y la oportunidad de pasar de autónomo a cooperativista

En España hay alrededor de 3,2 millones de personas dadas de alta como autónomas en el RETA. De ellas, 6 de cada 10 lo son como persona física. Una...

 

4D, tocado, 4R, tocado y hundido

Actualidad · Artículo

4D, tocado, 4R, tocado y hundido 

Aprovecha las vacaciones para aprender a ser emocionalmente inteligente como vía de progreso personal y en beneficio de

Unas relaciones humanas satisfactorias son imprescindibles para alcanzar un desarrollo personal óptimo. Sin emabargo, no siempre podemos o sabemos...

 

Polizón a bordo

Actualidad · Artículo

Polizón a bordo 

Como combatir a los trabajadores insolidarios de la empresa

Las organizaciones están formadas por personas y cada persona tiene unas actitudes y aptitudes diferentes. Puede que el resultado de la suma de los...

 

EMPRENDER a los 50

Actualidad · Artículo

EMPRENDER a los 50 

8 ventajas de iniciar una nueva actividad como cooperativa de trabajo

Un despido, una reducción de personal, el cierre de la empresa en la que trabajas, pero también, por qué no, la reorientación de tu carrera...

 

El Triángulo de las Bermudas cooperativo

Actualidad · Artículo

El Triángulo de las Bermudas cooperativo 

Las personas socias han de ser capaces de gestionar adecuadamente sus relaciones en el seno de la cooperativa para gener

Las cooperativas son organizaciones democráticas y, como tales, su funcionamiento y la relación entre las personas socias se basa en principios como...

 

VENDER, ¡SE TRATA DE VENDER! Cómo aprovechar Facebook para desarrollar una estrategia de

Actualidad · Artículo

VENDER, ¡SE TRATA DE VENDER! Cómo aprovechar Facebook para desarrollar una estrategia de 

Toda empresa tiene entre su finalidad la fabricación o producción de un bien o la prestación de un servicio. En ambos casos se trata de satisfacer una necesidad existente en el mercado. Por tanto, resulta esencial conocer al mercado, "mi mercado", para saber cuáles son sus necesidades y...

 

Hemos decidido constituir una cooperativa, 
¿cómo lo hacemos?

Actualidad · Artículo

Hemos decidido constituir una cooperativa, ¿cómo lo hacemos? 

Los 16 pasos necesarios para crear nuestra cooperativa

Cuando dos o varias personas toman la decisión de emprender, a continuación deben informarse acerca de la fórmula jurídica más adecuada. Ya hemos...

 

XVII Edición Seminario práctico sobre Dirección de Empresas de Economía Social

Agenda · Seminarios

XVII Edición Seminario práctico sobre Dirección de Empresas de Economía Social 

El martes, 24 de abril de 2018

Gratuito para las personas socias y/o trabajadoras de las cooperativas federadas a FEVECTA

FEVECTA inicia el 24 de abril la XVII edición del seminario práctico sobre Dirección de Empresas de Economía Social, de 40 horas de duración. Este...

 

Las 4 fuerzas fundamentales para que las cooperativas tengan éxito

Actualidad · Artículo

Las 4 fuerzas fundamentales para que las cooperativas tengan éxito 

Como en una democracia, la cooperativa debe velar por la independencia y el equilibrio entre los distintos órganos que l

Se atribuye a Winston Churchill la idea de que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Se define como "aquella forma de...

 

El municipio con menos paro de España es...

Actualidad · Artículo

El municipio con menos paro de España es... 

Las cooperativas de la localidad proporcionan el 50% del empleo total,

La localidad española de más de 10.000 habitantes que ha liderado durante décadas el ranking de poblaciones con las tasas más bajas de desempleo se...

 

Emprender en 2018: una buena oportunidad para hacerlo en cooperativa

Actualidad · Artículo

Emprender en 2018: una buena oportunidad para hacerlo en cooperativa 

Las 5 oportunidades más importantes para emprender en 2018 e impulsar definitivamente tu proyecto

¡¡Año nuevo, vida nueva!! ¿Quién no ha pronunciado alguna vez la expresión al encarar otro mes de enero?... ¿Y quién no ha formulado propósitos de...

 

Cerrar antes de abrir… Cooperativas que nacen muertas

Actualidad · Artículo

Cerrar antes de abrir… Cooperativas que nacen muertas 

La importancia de gestionar el fracaso

En el mundo cooperativo la tasa de fracaso empresarial es aproximadamente un 10% menor que el resto de empresas a los cinco años de iniciar la...

 

El Síndrome de Procusto y la política retributiva en las cooperativas

Actualidad · Artículo

El Síndrome de Procusto y la política retributiva en las cooperativas 

No existe, a priori, ningún modelo ideal. El mejor sistema de valoración del trabajo es el que la asamblea decide tras u

Las cooperativas son organizaciones democráticas e igualitarias, regidas por el principio de "1 persona = 1 voto", lo que refleja la importancia de...

 

La gente no quiere un taladro, la gente lo que quiere es un agujero

Actualidad · Artículo

La gente no quiere un taladro, la gente lo que quiere es un agujero 

Entender las necesidades de los clientes, clave para el éxito empresarial

Como consecuencia de la crisis económica, hoy se habla mucho más de emprendimiento que hace una década. La escasez de empleo ha obligado a muchas...

 

El extraño caso del socio cooperativista Jekill 
y el trabajador Hyde

Actualidad · Artículo

El extraño caso del socio cooperativista Jekill y el trabajador Hyde 

Matilde, Clotilde llevan tilde y no llevan tilde al mismo tiempo

Cuando afloran los problemas en nuestro entorno de trabajo es quizá demasiado tarde para poner soluciones efectivas. Para lidiar con solvencia con...

 

Los 7 factores clave para acometer un proyecto empresarial como cooperativa

Actualidad · Artículo

Los 7 factores clave para acometer un proyecto empresarial como cooperativa 

El importante papel que juegan los prescriptores

Muchos emprendedores llegan a nuestro servicio de atención a emprendedores para informarse sobre los requisitos y ventajas de la fó...

 

Caixa Popular: la primera entidad financiera valenciana es cooperativa

Actualidad · Entrevista

Caixa Popular: la primera entidad financiera valenciana es cooperativa 

Ser cooperativa condiciona nuestra forma de hacer y entender la banca

Entrevista a Rosendo Orti, director General de Caixa Popular Nuestro ejemplo de buenas prácticas de esta semana lo es por muchos motivos....

 

¿Tu cooperativa tiene ‘amo’?

Actualidad · Artículo

¿Tu cooperativa tiene ‘amo’? 

Y uno de los mayores errores que podemos cometer al tomar y ejecutar decisiones en la empresa cooperativa

Las cooperativas son empresas democráticas donde las decisiones se toman de manera igualitaria (1 persona socia = 1 voto). Este principio, que...

 

Localización


Ver mapa más grande

Estadísticas

Visitas hoy

11

Visitas mes

359

Visitas totales

38.575

Visitas a contenidos

42.702

 

Comentarios

0

Seguidores

1

Shares

774

 

Aquí desde

01-06-2011

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar